Interchange 28, CT پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
شنبه
مرداد ۲
14 h 37 min
۵:۴۰ قبل‌ازظهر
۸:۱۷ بعدازظهر
۱ قبل‌ازظهر
n000
66°
68°
86%
0 in
330
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
66°
70°
88%
0 in
336
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
66°
70°
88%
0 in
344
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
88%
0 in
346
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
88%
0 in
351
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
64°
66°
89%
0 in
352
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
66°
68°
86%
0 in
352
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
68°
72°
80%
0 in
1
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
72°
75°
74%
0 in
19
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
73°
77°
68%
0 in
38
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
75°
79°
66%
0 in
89
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
75°
77°
64%
0 in
131
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d210
77°
79°
63%
0 in
150
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d210
77°
79°
61%
0 in
163
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 10%
۳ بعدازظهر
d100
79°
81°
59%
0 in
171
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d100
79°
81°
57%
0 in
169
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d100
79°
81°
59%
0 in
158
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d300
79°
82°
64%
0 in
153
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d300
77°
81°
72%
0 in
169
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d300
75°
79°
75%
0 in
182
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n300
73°
77°
78%
0 in
194
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n300
73°
79°
83%
0 in
202
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n200
73°
79°
84%
0 in
203
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Interchange 28 را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه