Interchange 28, CT پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
شنبه
مرداد ۹
14 h 23 min
۵:۴۶ قبل‌ازظهر
۸:۱۰ بعدازظهر
۴ قبل‌ازظهر
n000
57°
57°
75%
0 in
316
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
57°
57°
78%
0 in
306
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
57°
57°
81%
0 in
299
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
59°
59°
81%
0 in
291
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
61°
61°
73%
0 in
300
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
64°
64°
58%
0 in
305
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
66°
66°
53%
0 in
280
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
70°
70°
50%
0 in
279
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
70°
70°
48%
0 in
278
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
72°
72°
48%
0 in
268
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d200
73°
73°
47%
0 in
269
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d200
75°
75°
46%
0 in
272
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
77°
77°
45%
0 in
269
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d300
77°
77°
45%
0 in
286
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d100
77°
79°
52%
0 in
310
4
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d100
75°
77°
61%
0 in
62
0
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d100
73°
77°
72%
0 in
213
2
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
72°
75°
77%
0 in
332
2
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
70°
73°
77%
0 in
21
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
68°
70°
75%
0 in
42
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Interchange 28 را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه