Interchange 28, CT پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
پنجشنبه
مرداد ۷
14 h 27 min
۵:۴۵ قبل‌ازظهر
۸:۱۲ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n320
70°
73°
88%
0.02 in
146
7
ابری و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 10%
۱ قبل‌ازظهر
n310
70°
73°
87%
0.01 in
149
7
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 15%
۲ قبل‌ازظهر
n220
68°
72°
88%
0.01 in
157
4
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 21%
۳ قبل‌ازظهر
n210
68°
72°
90%
0.01 in
155
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 17%
۴ قبل‌ازظهر
n210
68°
72°
91%
0 in
160
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 13%
۵ قبل‌ازظهر
n100
68°
72°
91%
0 in
173
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d100
68°
72°
91%
0 in
172
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d100
70°
73°
90%
0 in
172
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 10%
۸ قبل‌ازظهر
d210
72°
77°
87%
0 in
180
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
72°
75°
82%
0 in
178
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 17%
۱۰ قبل‌ازظهر
d310
73°
77°
76%
0 in
178
9
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 24%
۱۱ قبل‌ازظهر
d310
73°
77°
72%
0 in
176
9
ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 30%
۰ بعدازظهر
d300
75°
79°
67%
0 in
175
11
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 40%
۱ بعدازظهر
d410
75°
79°
69%
0.01 in
176
11
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 49%
۲ بعدازظهر
d310
75°
79°
69%
0 in
172
11
ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 58%
۳ بعدازظهر
d410
75°
79°
74%
0.01 in
184
13
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 70%
۴ بعدازظهر
d420
72°
75°
84%
0.02 in
184
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 82%
۵ بعدازظهر
d430
72°
77°
92%
0.07 in
167
9
پوشیده از ابر و باران
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی > 90%
۶ بعدازظهر
d430
72°
77°
94%
0.19 in
135
11
پوشیده از ابر و باران
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی > 90%
۷ بعدازظهر
d220
70°
75°
95%
0.13 in
107
11
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 38 mph
احتمال بارندگی > 90%
۸ بعدازظهر
d440
70°
75°
95%
0.10 in
102
13
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 43 mph
احتمال بارندگی > 90%
۹ بعدازظهر
n440
70°
75°
96%
0.28 in
112
11
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 43 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱۰ بعدازظهر
n430
72°
77°
96%
0.13 in
115
9
پوشیده از ابر و باران
تندباد 43 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱۱ بعدازظهر
n430
72°
77°
95%
0.17 in
174
18
پوشیده از ابر و باران
تندباد 43 mph
احتمال بارندگی > 90%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Interchange 28 را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه