Interchange 28, CT پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
چهارشنبه
مرداد ۱۳
14 h 15 min
۵:۵۰ قبل‌ازظهر
۸:۰۶ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
70°
73°
90%
0 in
353
0
ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n300
68°
72°
92%
0 in
11
2
ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
68°
72°
94%
0 in
356
2
ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
66°
70°
96%
0 in
357
2
ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
66°
70°
96%
0 in
342
2
ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n300
66°
70°
96%
0 in
338
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d300
66°
70°
95%
0 in
337
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
66°
70°
95%
0 in
343
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
68°
72°
91%
0 in
4
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
70°
73°
86%
0 in
48
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
72°
75°
80%
0 in
86
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
73°
77°
77%
0 in
124
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
73°
77°
78%
0 in
136
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 13%
۱ بعدازظهر
d300
73°
77°
80%
0 in
121
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 18%
۲ بعدازظهر
d300
73°
77°
76%
0 in
112
4
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 22%
۳ بعدازظهر
d300
73°
77°
75%
0 in
97
4
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 22%
۴ بعدازظهر
d300
73°
77°
76%
0 in
87
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 23%
۵ بعدازظهر
d310
73°
77°
78%
0 in
98
7
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 24%
۶ بعدازظهر
d310
72°
75°
80%
0 in
88
7
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 20%
۷ بعدازظهر
d300
72°
75°
82%
0 in
91
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 17%
۸ بعدازظهر
d300
70°
73°
85%
0 in
69
4
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 13%
۹ بعدازظهر
n300
70°
73°
86%
0 in
41
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 14%
۱۰ بعدازظهر
n300
68°
72°
88%
0 in
37
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 14%
۱۱ بعدازظهر
n300
68°
72°
88%
0 in
4
9
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 14%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Interchange 28 را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه