Interchange 28, CT پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
پنجشنبه
مرداد ۷
14 h 27 min
۵:۴۵ قبل‌ازظهر
۸:۱۲ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
70°
73°
90%
0 in
39
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 13%
۱ قبل‌ازظهر
n000
70°
73°
90%
0 in
34
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 12%
۲ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
91%
0 in
26
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 11%
۳ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
90%
0 in
19
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 12%
۴ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
90%
0 in
4
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 14%
۵ قبل‌ازظهر
n300
68°
72°
91%
0 in
1
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 15%
۶ قبل‌ازظهر
d400
68°
72°
90%
0 in
360
2
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 18%
۷ قبل‌ازظهر
d300
68°
72°
89%
0 in
30
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 21%
۸ قبل‌ازظهر
d100
70°
73°
85%
0 in
40
2
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 25%
۹ قبل‌ازظهر
d000
72°
75°
79%
0 in
94
0
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 28%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
72°
75°
75%
0 in
133
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 32%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
73°
77°
71%
0 in
148
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 36%
۰ بعدازظهر
d000
73°
77°
71%
0 in
153
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 41%
۱ بعدازظهر
d000
73°
77°
69%
0 in
167
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 46%
۲ بعدازظهر
d100
73°
77°
69%
0 in
160
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 52%
۳ بعدازظهر
d100
73°
77°
71%
0 in
157
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 53%
۴ بعدازظهر
d100
73°
77°
74%
0 in
147
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 54%
۵ بعدازظهر
d300
73°
77°
77%
0 in
159
7
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 55%
۶ بعدازظهر
d200
73°
77°
81%
0 in
171
9
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 51%
۷ بعدازظهر
d200
73°
79°
86%
0 in
176
7
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 47%
۸ بعدازظهر
d200
72°
77°
90%
0 in
184
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 43%
۹ بعدازظهر
n200
72°
77°
92%
0 in
186
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 41%
۱۰ بعدازظهر
n200
73°
79°
93%
0 in
188
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 40%
۱۱ بعدازظهر
n200
73°
79°
94%
0 in
190
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 38%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Interchange 28 را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه