Interchange 28, CT پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
چهارشنبه
مرداد ۶
14 h 29 min
۵:۴۴ قبل‌ازظهر
۸:۱۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
75°
79°
77%
0 in
343
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n100
73°
77°
76%
0 in
341
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n200
72°
75°
75%
0 in
338
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
72°
75°
74%
0 in
341
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
70°
72°
73%
0 in
344
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n300
70°
72°
72%
0 in
348
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 10%
۶ قبل‌ازظهر
d300
70°
72°
71%
0 in
351
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 11%
۷ قبل‌ازظهر
d300
70°
72°
70%
0 in
355
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 12%
۸ قبل‌ازظهر
d300
70°
72°
70%
0 in
359
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 13%
۹ قبل‌ازظهر
d200
72°
73°
63%
0 in
358
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 15%
۱۰ قبل‌ازظهر
d200
73°
75°
56%
0 in
356
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 16%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
75°
75°
50%
0 in
354
2
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 17%
۰ بعدازظهر
d200
77°
77°
51%
0 in
337
2
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 20%
۱ بعدازظهر
d100
79°
81°
51%
0 in
225
0
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 23%
۲ بعدازظهر
d100
81°
82°
52%
0 in
199
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 25%
۳ بعدازظهر
d100
79°
81°
53%
0 in
201
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 25%
۴ بعدازظهر
d100
79°
81°
53%
0 in
203
2
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 24%
۵ بعدازظهر
d100
79°
81°
54%
0 in
205
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 24%
۶ بعدازظهر
d100
79°
81°
59%
0 in
276
0
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 23%
۷ بعدازظهر
d100
77°
79°
63%
0 in
353
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 21%
۸ بعدازظهر
d100
75°
79°
68%
0 in
1
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 19%
۹ بعدازظهر
n200
73°
77°
71%
0 in
4
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 17%
۱۰ بعدازظهر
n300
73°
77°
73%
0 in
9
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 15%
۱۱ بعدازظهر
n400
73°
77°
76%
0 in
20
2
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 13%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Interchange 28 را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه