Interchange 68, CT پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
شنبه
مرداد ۹
14 h 24 min
۵:۴۳ قبل‌ازظهر
۸:۰۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
61°
61°
66%
0 in
308
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
59°
59°
71%
0 in
306
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
59°
59°
72%
0 in
313
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
57°
55°
73%
0 in
316
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
55°
54°
76%
0 in
311
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
54°
52°
79%
0 in
306
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
54°
52°
80%
0 in
297
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
57°
55°
78%
0 in
294
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
61°
61°
70%
0 in
290
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
64°
64°
58%
0 in
289
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
68°
68°
52%
0 in
298
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
70°
70°
49%
0 in
300
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
72°
72°
49%
0 in
294
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
73°
73°
49%
0 in
289
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
75°
77°
52%
0 in
282
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
75°
77°
55%
0 in
263
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
75°
77°
54%
0 in
255
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
75°
77°
54%
0 in
241
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
73°
75°
57%
0 in
228
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
70°
72°
63%
0 in
209
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
68°
70°
67%
0 in
275
2
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n100
66°
68°
73%
0 in
354
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
63°
63°
75%
0 in
7
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
61°
61°
74%
0 in
28
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Interchange 68 را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه