Interchange 68, CT پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
پنجشنبه
مرداد ۷
14 h 28 min
۵:۴۱ قبل‌ازظهر
۸:۰۹ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
81%
0 in
175
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
83%
0 in
176
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
83%
0 in
168
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
83%
0 in
165
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
61°
61°
82%
0 in
164
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
61°
61°
81%
0 in
165
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
61°
61°
79%
0 in
150
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
64°
66°
77%
0 in
158
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d200
68°
70°
73%
0 in
171
7
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
70°
72°
69%
0 in
172
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 11%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
72°
73°
66%
0 in
172
9
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 15%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
75°
77°
63%
0 in
174
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 19%
۰ بعدازظهر
d300
73°
75°
63%
0 in
187
11
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 23%
۱ بعدازظهر
d300
75°
77°
63%
0 in
188
11
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 28%
۲ بعدازظهر
d430
75°
79°
66%
0.04 in
182
9
پوشیده از ابر و باران
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 33%
۳ بعدازظهر
d420
73°
77°
70%
0.02 in
164
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 35%
۴ بعدازظهر
d410
73°
77°
71%
0.01 in
169
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 37%
۵ بعدازظهر
d430
73°
77°
77%
0.05 in
170
11
پوشیده از ابر و باران
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 39%
۶ بعدازظهر
d420
72°
75°
82%
0.02 in
143
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 45%
۷ بعدازظهر
d430
72°
75°
85%
0.07 in
148
9
پوشیده از ابر و باران
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 52%
۸ بعدازظهر
d440
68°
72°
92%
0.19 in
168
13
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 59%
۹ بعدازظهر
n440
66°
70°
96%
0.26 in
242
11
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 61%
۱۰ بعدازظهر
n440
66°
70°
96%
0.28 in
317
7
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 64%
۱۱ بعدازظهر
n430
68°
72°
95%
0.24 in
308
4
پوشیده از ابر و باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 67%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Interchange 68 را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه