Interchange 68, CT پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
پنجشنبه
مرداد ۱۴
14 h 13 min
۵:۴۸ قبل‌ازظهر
۸:۰۲ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
64°
66°
81%
0 in
14
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 30%
۱ قبل‌ازظهر
n300
63°
63°
82%
0 in
19
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 29%
۲ قبل‌ازظهر
n300
63°
63°
85%
0 in
46
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 28%
۳ قبل‌ازظهر
n300
63°
63°
87%
0 in
40
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 29%
۴ قبل‌ازظهر
n300
61°
61°
90%
0 in
28
4
ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 31%
۵ قبل‌ازظهر
n300
61°
61°
92%
0 in
25
4
ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 32%
۶ قبل‌ازظهر
d300
63°
63°
89%
0 in
27
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 34%
۷ قبل‌ازظهر
d300
64°
66°
86%
0 in
40
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 36%
۸ قبل‌ازظهر
d300
64°
66°
83%
0 in
52
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 39%
۹ قبل‌ازظهر
d300
68°
72°
81%
0 in
67
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 42%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
70°
73°
80%
0 in
90
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 45%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
73°
77°
79%
0 in
116
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 48%
۰ بعدازظهر
d300
73°
77°
78%
0 in
118
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 52%
۱ بعدازظهر
d300
73°
77°
78%
0 in
120
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 55%
۲ بعدازظهر
d300
73°
77°
77%
0 in
121
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 59%
۳ بعدازظهر
d320
72°
75°
82%
0.02 in
122
4
ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 60%
۴ بعدازظهر
d420
70°
73°
86%
0.02 in
122
7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 62%
۵ بعدازظهر
d420
70°
73°
91%
0.02 in
123
7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 63%
۶ بعدازظهر
d430
68°
72°
93%
0.07 in
113
4
پوشیده از ابر و باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 62%
۷ بعدازظهر
d430
68°
72°
95%
0.07 in
102
4
پوشیده از ابر و باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 62%
۸ بعدازظهر
d430
68°
72°
97%
0.07 in
91
4
پوشیده از ابر و باران
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 61%
۹ بعدازظهر
n430
66°
70°
96%
0.07 in
120
4
پوشیده از ابر و باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 61%
۱۰ بعدازظهر
n430
66°
70°
96%
0.07 in
146
7
پوشیده از ابر و باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 61%
۱۱ بعدازظهر
n430
64°
66°
95%
0.07 in
163
7
پوشیده از ابر و باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 62%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Interchange 68 را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه