Interchange 68, CT پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
یکشنبه
مرداد ۱۰
14 h 22 min
۵:۴۴ قبل‌ازظهر
۸:۰۶ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
61°
61°
76%
0 in
316
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
59°
59°
80%
0 in
305
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
59°
59°
83%
0 in
306
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
59°
59°
84%
0 in
314
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
57°
57°
86%
0 in
328
2
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
55°
55°
87%
0 in
354
2
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
59°
59°
83%
0 in
2
0
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
63°
63°
80%
0 in
22
0
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
66°
68°
77%
0 in
75
0
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
70°
72°
72%
0 in
199
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
72°
73°
68%
0 in
204
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
75°
77°
63%
0 in
205
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d200
75°
77°
64%
0 in
198
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d200
77°
81°
64%
0 in
192
7
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 13%
۲ بعدازظهر
d300
77°
81°
64%
0 in
187
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 18%
۳ بعدازظهر
d300
75°
79°
66%
0 in
186
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 18%
۴ بعدازظهر
d300
75°
79°
67%
0 in
184
7
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 19%
۵ بعدازظهر
d400
73°
77°
69%
0 in
183
7
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 19%
۶ بعدازظهر
d310
72°
75°
72%
0 in
179
7
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 22%
۷ بعدازظهر
d310
70°
73°
76%
0 in
176
7
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 24%
۸ بعدازظهر
d210
68°
70°
79%
0 in
172
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 27%
۹ بعدازظهر
n200
68°
72°
80%
0 in
157
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 34%
۱۰ بعدازظهر
n200
66°
68°
82%
0 in
141
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 41%
۱۱ بعدازظهر
n100
64°
66°
83%
0 in
126
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 48%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Interchange 68 را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه