Interchange 96, CT پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
دوشنبه
فروردین ۳۰
13 h 31 min
۶:۰۱ قبل‌ازظهر
۷:۳۲ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
46°
46°
78%
0 in
243
2
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
45°
45°
80%
0 in
241
2
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n100
43°
43°
84%
0 in
220
2
غالباً شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n100
43°
43°
85%
0 in
222
2
غالباً شفاف
تندباد 2 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n100
41°
41°
86%
0 in
231
2
غالباً شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n200
41°
41°
87%
0 in
231
2
تا قسمتی ابری
تندباد 2 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n100
41°
41°
85%
0 in
235
2
غالباً شفاف
تندباد 2 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d100
43°
43°
85%
0 in
234
2
غالباً شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d100
45°
45°
79%
0 in
260
2
غالباً شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
52°
50°
66%
0 in
280
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
55°
55°
54%
0 in
280
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
59°
59°
46%
0 in
270
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
61°
61°
43%
0 in
260
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
63°
63°
40%
0 in
260
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d100
64°
64°
38%
0 in
250
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 16%
۳ بعدازظهر
d220
64°
64°
39%
0.01 in
234
7
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 41%
۴ بعدازظهر
d220
64°
64°
42%
0.04 in
230
7
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 41%
۵ بعدازظهر
d200
63°
63°
43%
0 in
214
9
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 32%
۶ بعدازظهر
d210
61°
61°
50%
0 in
230
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 38%
۷ بعدازظهر
d200
59°
59°
55%
0 in
229
7
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 20%
۸ بعدازظهر
n100
55°
55°
65%
0 in
270
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n100
52°
50°
73%
0 in
300
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
50°
48°
77%
0 in
277
4
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
48°
46°
80%
0 in
230
4
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Interchange 96 را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه