Lake Wintergreen Dam, CT پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
شنبه
بهمن ۴
9 h 45 min
۷:۱۱ قبل‌ازظهر
۴:۵۶ بعدازظهر
۹ قبل‌ازظهر
d100
27°
16°
43%
0 in
320
11
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
27°
16°
38%
0 in
320
13
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
27°
14°
36%
0 in
320
16
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
27°
14°
35%
0 in
320
16
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
27°
14°
34%
0 in
320
16
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
25°
12°
33%
0 in
319
16
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
25°
12°
31%
0 in
310
16
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
25°
12°
29%
0 in
319
13
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
n000
23°
10°
30%
0 in
320
13
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
n000
23°
12°
32%
0 in
320
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n000
21°
10°
32%
0 in
320
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n000
21°
10°
34%
0 in
320
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
19°
37%
0 in
320
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
19°
40%
0 in
310
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
19°
39%
0 in
310
11
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Lake Wintergreen Dam را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه