Laurel Hill Volunteer Fire Department Company, CT پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
یکشنبه
مرداد ۳
14 h 37 min
۵:۳۵ قبل‌ازظهر
۸:۱۳ بعدازظهر
۹ قبل‌ازظهر
d420
68°
70°
74%
0.02 in
204
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 57%
۱۰ قبل‌ازظهر
d420
68°
70°
78%
0.03 in
191
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 69%
۱۱ قبل‌ازظهر
d430
72°
75°
80%
0.08 in
194
13
پوشیده از ابر و باران
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 82%
۰ بعدازظهر
d410
70°
73°
85%
0.01 in
187
13
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 77%
۱ بعدازظهر
d410
72°
75°
86%
0.01 in
188
11
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 73%
۲ بعدازظهر
d420
73°
79°
89%
0.02 in
187
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 68%
۳ بعدازظهر
d420
73°
79°
91%
0.04 in
207
13
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 67%
۴ بعدازظهر
d420
73°
79°
93%
0.03 in
205
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 65%
۵ بعدازظهر
d210
73°
79°
91%
0 in
201
11
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 64%
۶ بعدازظهر
d100
75°
81°
88%
0 in
200
9
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 48%
۷ بعدازظهر
d100
73°
79°
89%
0 in
205
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 32%
۸ بعدازظهر
d100
72°
77°
93%
0 in
203
7
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 17%
۹ بعدازظهر
n000
70°
75°
96%
0 in
207
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 13%
۱۰ بعدازظهر
n000
70°
75°
97%
0 in
218
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
70°
75°
97%
0 in
233
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Laurel Hill Volunteer Fire Department Company را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه