Laurel Hill Volunteer Fire Department Company, CT پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
پنجشنبه
مرداد ۱۴
14 h 14 min
۵:۴۶ قبل‌ازظهر
۸:۰۱ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n430
61°
59°
96%
0.22 in
62
9
پوشیده از ابر و باران
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 45%
۱ قبل‌ازظهر
n430
61°
59°
96%
0.27 in
17
9
پوشیده از ابر و باران
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 44%
۲ قبل‌ازظهر
n430
61°
59°
98%
0.51 in
26
9
پوشیده از ابر و باران
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 43%
۳ قبل‌ازظهر
n430
61°
59°
97%
0.22 in
45
11
پوشیده از ابر و باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 40%
۴ قبل‌ازظهر
n420
61°
59°
97%
0.03 in
9
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 36%
۵ قبل‌ازظهر
n430
61°
59°
97%
0.05 in
357
11
پوشیده از ابر و باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 33%
۶ قبل‌ازظهر
d420
61°
59°
97%
0.03 in
351
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 33%
۷ قبل‌ازظهر
d410
63°
63°
94%
0.01 in
349
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 33%
۸ قبل‌ازظهر
d410
64°
66°
88%
0 in
342
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 33%
۹ قبل‌ازظهر
d400
66°
68°
84%
0 in
339
7
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 37%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
66°
68°
83%
0 in
349
9
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 41%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
68°
72°
81%
0 in
348
4
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 45%
۰ بعدازظهر
d300
70°
73°
83%
0 in
349
2
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 49%
۱ بعدازظهر
d300
70°
73°
88%
0 in
333
2
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 54%
۲ بعدازظهر
d300
72°
77°
93%
0 in
246
2
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 58%
۳ بعدازظهر
d300
72°
77°
99%
0 in
197
2
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 59%
۴ بعدازظهر
d300
72°
77°
99%
0 in
190
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 60%
۵ بعدازظهر
d300
72°
77°
96%
0 in
183
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 61%
۶ بعدازظهر
d300
70°
75°
99%
0 in
171
4
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 58%
۷ بعدازظهر
d300
68°
72°
99%
0 in
159
4
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 54%
۸ بعدازظهر
d300
68°
72°
99%
0 in
185
4
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 51%
۹ بعدازظهر
n300
66°
70°
99%
0 in
204
4
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 47%
۱۰ بعدازظهر
n300
64°
68°
99%
0 in
176
4
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 43%
۱۱ بعدازظهر
n300
64°
66°
98%
0 in
146
2
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 39%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Laurel Hill Volunteer Fire Department Company را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه