Laurel Hill Volunteer Fire Department Company, CT پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
یکشنبه
مرداد ۱۷
14 h 8 min
۵:۴۹ قبل‌ازظهر
۷:۵۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n400
68°
72°
99%
0 in
166
2
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 20%
۱ قبل‌ازظهر
n600
68°
72°
99%
0 in
201
2
مه
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 21%
۲ قبل‌ازظهر
n600
66°
70°
99%
0 in
208
2
مه
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 23%
۳ قبل‌ازظهر
n600
66°
70°
99%
0 in
189
2
مه
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 28%
۴ قبل‌ازظهر
n600
68°
72°
99%
0 in
140
2
مه
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 33%
۵ قبل‌ازظهر
n600
66°
70°
99%
0 in
154
0
مه
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 38%
۶ قبل‌ازظهر
d600
68°
72°
99%
0 in
123
0
مه
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 38%
۷ قبل‌ازظهر
d410
68°
72°
99%
0 in
313
2
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 39%
۸ قبل‌ازظهر
d410
70°
75°
96%
0 in
206
0
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 40%
۹ قبل‌ازظهر
d410
70°
73°
90%
0 in
168
2
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 36%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
73°
79°
83%
0 in
180
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 33%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
77°
81°
71%
0 in
161
0
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 30%
۰ بعدازظهر
d100
81°
84°
63%
0 in
146
2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 30%
۱ بعدازظهر
d000
82°
84°
57%
0 in
131
2
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 30%
۲ بعدازظهر
d000
82°
84°
56%
0 in
147
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 31%
۳ بعدازظهر
d210
82°
86°
62%
0 in
162
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 33%
۴ بعدازظهر
d210
81°
84°
66%
0 in
178
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 36%
۵ بعدازظهر
d210
79°
82°
66%
0 in
168
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 38%
۶ بعدازظهر
d100
77°
81°
68%
0 in
169
4
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 34%
۷ بعدازظهر
d100
75°
79°
76%
0 in
179
2
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 29%
۸ بعدازظهر
n100
72°
75°
83%
0 in
176
2
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 25%
۹ بعدازظهر
n100
70°
73°
84%
0 in
150
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 20%
۱۰ بعدازظهر
n100
68°
72°
85%
0 in
143
2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 15%
۱۱ بعدازظهر
n000
66°
70°
87%
0 in
139
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 11%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Laurel Hill Volunteer Fire Department Company را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه