Laurel Park Hill, CT پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
یکشنبه
مرداد ۳
14 h 38 min
۵:۳۷ قبل‌ازظهر
۸:۱۵ بعدازظهر
۷ قبل‌ازظهر
d410
70°
73°
80%
0.01 in
199
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 59%
۸ قبل‌ازظهر
d420
68°
72°
83%
0.02 in
189
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 78%
۹ قبل‌ازظهر
d410
66°
68°
86%
0.01 in
192
11
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 80%
۱۰ قبل‌ازظهر
d420
68°
72°
85%
0.02 in
182
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 82%
۱۱ قبل‌ازظهر
d420
70°
73°
88%
0.02 in
190
13
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 84%
۰ بعدازظهر
d410
72°
75°
84%
0.01 in
193
13
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 84%
۱ بعدازظهر
d420
73°
79°
86%
0.01 in
196
13
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 84%
۲ بعدازظهر
d420
75°
81°
85%
0.02 in
196
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 84%
۳ بعدازظهر
d320
75°
81°
85%
0.01 in
194
9
ابری و رگبار
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 80%
۴ بعدازظهر
d210
77°
82°
80%
0 in
199
11
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 75%
۵ بعدازظهر
d210
77°
82°
81%
0 in
197
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 71%
۶ بعدازظهر
d100
79°
84°
82%
0 in
197
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 52%
۷ بعدازظهر
d100
77°
82°
83%
0 in
191
7
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 33%
۸ بعدازظهر
d000
75°
81°
89%
0 in
185
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 15%
۹ بعدازظهر
n000
73°
79°
94%
0 in
187
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 11%
۱۰ بعدازظهر
n000
73°
79°
96%
0 in
195
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
73°
81°
97%
0 in
204
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Laurel Park Hill را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه