Laurel Park Hill, CT پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
یکشنبه
مرداد ۳
14 h 38 min
۵:۳۷ قبل‌ازظهر
۸:۱۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
68°
72°
90%
0 in
173
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n300
68°
72°
93%
0 in
170
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n400
68°
72°
94%
0 in
175
7
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n400
68°
72°
92%
0 in
181
7
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 14%
۴ قبل‌ازظهر
n420
68°
72°
90%
0.03 in
187
7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 25%
۵ قبل‌ازظهر
n420
68°
72°
88%
0.02 in
188
7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 36%
۶ قبل‌ازظهر
d420
70°
73°
87%
0.03 in
180
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 55%
۷ قبل‌ازظهر
d420
66°
70°
95%
0.02 in
194
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 74%
۸ قبل‌ازظهر
d420
66°
70°
99%
0.03 in
192
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی > 90%
۹ قبل‌ازظهر
d310
68°
72°
95%
0.01 in
191
11
ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 86%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
68°
72°
92%
0 in
187
11
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 79%
۱۱ قبل‌ازظهر
d410
70°
73°
88%
0 in
203
16
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 73%
۰ بعدازظهر
d410
72°
75°
83%
0 in
207
13
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 71%
۱ بعدازظهر
d310
73°
77°
78%
0 in
201
11
ابری و باران سبک
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 70%
۲ بعدازظهر
d420
73°
77°
80%
0.02 in
218
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 68%
۳ بعدازظهر
d310
75°
81°
80%
0.01 in
212
7
ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 72%
۴ بعدازظهر
d210
75°
81°
86%
0.01 in
206
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 76%
۵ بعدازظهر
d210
75°
81°
88%
0 in
211
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 80%
۶ بعدازظهر
d210
77°
84°
88%
0 in
208
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 65%
۷ بعدازظهر
d100
77°
84°
89%
0 in
195
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 50%
۸ بعدازظهر
d000
75°
82°
93%
0 in
189
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 35%
۹ بعدازظهر
n000
73°
79°
96%
0 in
192
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 25%
۱۰ بعدازظهر
n000
72°
77°
97%
0 in
205
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 16%
۱۱ بعدازظهر
n000
72°
77°
98%
0 in
214
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Laurel Park Hill را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه