Laurel Park Hill, CT پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
سه‌شنبه
مرداد ۵
14 h 34 min
۵:۳۹ قبل‌ازظهر
۸:۱۴ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
72°
75°
85%
0 in
350
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
72°
75°
79%
0 in
356
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
70°
73°
86%
0 in
302
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
70°
73°
90%
0 in
314
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
91%
0 in
250
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
94%
0 in
272
4
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
66°
70°
93%
0 in
294
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
70°
73°
86%
0 in
315
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
73°
77°
76%
0 in
297
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
77°
81°
67%
0 in
300
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
81°
82°
57%
0 in
301
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
82°
82°
48%
0 in
303
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
86°
86°
41%
0 in
300
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
88°
88°
37%
0 in
289
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
90°
90°
36%
0 in
285
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
90°
90°
38%
0 in
276
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
90°
90°
40%
0 in
276
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
88°
88°
43%
0 in
280
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d100
88°
90°
49%
0 in
287
4
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d200
84°
88°
61%
0 in
297
2
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 10%
۸ بعدازظهر
d100
82°
88°
71%
0 in
300
2
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 10%
۹ بعدازظهر
n200
79°
82°
72%
0 in
264
2
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 16%
۱۰ بعدازظهر
n200
73°
77°
81%
0 in
311
2
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 23%
۱۱ بعدازظهر
n310
72°
75°
84%
0 in
2
4
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 29%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Laurel Park Hill را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه