Laurel Park Hill, CT پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
جمعه
مرداد ۸
14 h 28 min
۵:۴۲ قبل‌ازظهر
۸:۱۰ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n400
70°
73°
91%
0 in
179
7
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 43%
۱ قبل‌ازظهر
n400
70°
73°
92%
0 in
184
7
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 45%
۲ قبل‌ازظهر
n410
68°
72°
96%
0.01 in
199
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 46%
۳ قبل‌ازظهر
n410
68°
72°
97%
0.01 in
212
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 47%
۴ قبل‌ازظهر
n320
68°
72°
98%
0.01 in
219
9
ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 47%
۵ قبل‌ازظهر
n210
68°
72°
99%
0 in
215
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 48%
۶ قبل‌ازظهر
d100
68°
72°
98%
0 in
230
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 47%
۷ قبل‌ازظهر
d000
68°
72°
97%
0 in
254
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 46%
۸ قبل‌ازظهر
d000
70°
75°
96%
0 in
275
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 45%
۹ قبل‌ازظهر
d210
72°
77°
90%
0.01 in
283
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 46%
۱۰ قبل‌ازظهر
d210
73°
79°
84%
0.01 in
290
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 47%
۱۱ قبل‌ازظهر
d210
75°
79°
78%
0.01 in
298
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 48%
۰ بعدازظهر
d210
77°
81°
69%
0 in
303
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 47%
۱ بعدازظهر
d210
79°
81°
60%
0 in
305
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 46%
۲ بعدازظهر
d210
81°
81°
50%
0 in
307
11
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 45%
۳ بعدازظهر
d100
81°
81°
50%
0 in
307
11
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 39%
۴ بعدازظهر
d100
82°
84°
51%
0 in
308
9
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 33%
۵ بعدازظهر
d000
82°
84°
51%
0 in
308
9
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 27%
۶ بعدازظهر
d000
79°
81°
55%
0 in
309
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 25%
۷ بعدازظهر
d000
75°
77°
58%
0 in
309
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 24%
۸ بعدازظهر
d000
73°
75°
62%
0 in
310
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 23%
۹ بعدازظهر
n000
72°
73°
64%
0 in
305
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 16%
۱۰ بعدازظهر
n000
70°
72°
65%
0 in
301
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
68°
70°
66%
0 in
296
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Laurel Park Hill را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه