Laurel Park Hill, CT پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
دوشنبه
مرداد ۱۱
14 h 22 min
۵:۴۵ قبل‌ازظهر
۸:۰۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
66°
70°
87%
0 in
160
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 68%
۱ قبل‌ازظهر
n100
64°
66°
91%
0 in
164
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 68%
۲ قبل‌ازظهر
n100
64°
66°
94%
0 in
168
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 67%
۳ قبل‌ازظهر
n100
64°
66°
95%
0 in
167
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 61%
۴ قبل‌ازظهر
n200
64°
66°
96%
0 in
165
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 54%
۵ قبل‌ازظهر
n300
64°
66°
97%
0 in
162
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 47%
۶ قبل‌ازظهر
d220
64°
66°
97%
0.04 in
184
2
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 41%
۷ قبل‌ازظهر
d220
64°
66°
97%
0.04 in
232
2
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 34%
۸ قبل‌ازظهر
d430
64°
66°
97%
0.04 in
271
2
پوشیده از ابر و باران
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 27%
۹ قبل‌ازظهر
d320
66°
70°
91%
0.03 in
258
4
ابری و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 31%
۱۰ قبل‌ازظهر
d220
70°
73°
85%
0.03 in
247
4
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 35%
۱۱ قبل‌ازظهر
d220
72°
75°
79%
0.03 in
238
4
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 39%
۰ بعدازظهر
d100
73°
77°
76%
0 in
246
2
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 36%
۱ بعدازظهر
d100
75°
79°
72%
0 in
264
2
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 34%
۲ بعدازظهر
d100
77°
81°
69%
0 in
307
2
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 32%
۳ بعدازظهر
d210
77°
81°
65%
0 in
308
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 27%
۴ بعدازظهر
d210
79°
82°
62%
0 in
309
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 22%
۵ بعدازظهر
d210
79°
81°
58%
0 in
309
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 17%
۶ بعدازظهر
d100
77°
81°
67%
0 in
315
2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 14%
۷ بعدازظهر
d000
75°
79°
77%
0 in
36
0
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 12%
۸ بعدازظهر
d000
73°
79°
86%
0 in
112
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
70°
73°
90%
0 in
152
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
68°
72°
94%
0 in
170
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
66°
70°
97%
0 in
178
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Laurel Park Hill را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه