Laurelton Hall, CT پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
دوشنبه
مرداد ۴
14 h 33 min
۵:۴۱ قبل‌ازظهر
۸:۱۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
75°
82°
94%
0 in
268
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
75°
82°
94%
0 in
279
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n100
73°
79°
93%
0 in
288
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
73°
79°
94%
0 in
297
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
73°
79°
93%
0 in
276
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
73°
79°
91%
0 in
278
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d100
73°
79°
91%
0 in
315
4
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
73°
79°
89%
0 in
335
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
73°
79°
86%
0 in
278
0
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
77°
82°
80%
0 in
235
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
79°
82°
71%
0 in
251
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
81°
84°
70%
0 in
245
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
82°
86°
68%
0 in
237
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
84°
90°
67%
0 in
232
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
86°
90°
62%
0 in
240
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
88°
91°
57%
0 in
268
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
88°
90°
55%
0 in
293
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
88°
91°
59%
0 in
309
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
88°
91°
63%
0 in
322
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
84°
90°
68%
0 in
332
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
82°
88°
72%
0 in
328
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n100
81°
86°
72%
0 in
325
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
79°
84°
83%
0 in
327
7
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
77°
82°
83%
0 in
321
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Laurelton Hall را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه