Laurelton Hall, CT پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
شنبه
مرداد ۹
14 h 24 min
۵:۴۶ قبل‌ازظهر
۸:۱۰ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
68°
70°
68%
0 in
311
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
66°
68°
71%
0 in
307
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
74%
0 in
308
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
75%
0 in
309
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
75%
0 in
312
9
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
76%
0 in
311
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
63°
63°
79%
0 in
310
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
63°
63°
78%
0 in
306
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
64°
66°
70%
0 in
304
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
68°
70°
59%
0 in
302
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
70°
70°
51%
0 in
312
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
72°
72°
47%
0 in
310
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
73°
73°
44%
0 in
294
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
75°
75°
42%
0 in
282
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
77°
77°
41%
0 in
281
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
77°
77°
40%
0 in
285
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d100
79°
79°
40%
0 in
296
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d100
79°
79°
39%
0 in
307
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d100
79°
79°
44%
0 in
333
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
77°
77°
51%
0 in
11
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
75°
77°
59%
0 in
9
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
73°
75°
63%
0 in
328
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
70°
72°
67%
0 in
1
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
68°
70°
71%
0 in
17
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Laurelton Hall را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه