Laurelton Hall, CT پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
یکشنبه
مرداد ۱۰
14 h 21 min
۵:۴۷ قبل‌ازظهر
۸:۰۹ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
68°
70°
78%
0 in
41
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
81%
0 in
42
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
81%
0 in
14
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
66°
68°
82%
0 in
18
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
66°
68°
81%
0 in
25
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
68°
70°
79%
0 in
28
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
68°
70°
76%
0 in
45
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
70°
73°
77%
0 in
75
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
72°
75°
73%
0 in
146
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
73°
77°
68%
0 in
182
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
75°
79°
68%
0 in
187
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
77°
81°
67%
0 in
182
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
79°
82°
65%
0 in
187
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 14%
۱ بعدازظهر
d100
79°
82°
64%
0 in
190
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 20%
۲ بعدازظهر
d200
81°
84°
63%
0 in
184
11
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 25%
۳ بعدازظهر
d100
81°
84°
62%
0 in
186
11
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 30%
۴ بعدازظهر
d100
79°
82°
62%
0 in
187
11
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 36%
۵ بعدازظهر
d100
79°
81°
61%
0 in
186
11
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 41%
۶ بعدازظهر
d100
77°
81°
65%
0 in
184
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 42%
۷ بعدازظهر
d100
77°
81°
70%
0 in
183
9
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 43%
۸ بعدازظهر
d100
75°
79°
74%
0 in
179
11
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 44%
۹ بعدازظهر
n100
75°
79°
77%
0 in
178
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 49%
۱۰ بعدازظهر
n100
73°
77°
79%
0 in
177
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 55%
۱۱ بعدازظهر
n100
73°
77°
82%
0 in
176
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 61%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Laurelton Hall را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه