Laurelton Hall, CT پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
جمعه
مرداد ۸
14 h 26 min
۵:۴۵ قبل‌ازظهر
۸:۱۱ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n200
75°
81°
90%
0 in
219
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 37%
۱ قبل‌ازظهر
n200
75°
81°
88%
0 in
244
9
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 35%
۲ قبل‌ازظهر
n200
75°
81°
86%
0 in
260
11
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 34%
۳ قبل‌ازظهر
n200
75°
81°
84%
0 in
263
9
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 34%
۴ قبل‌ازظهر
n100
75°
81°
82%
0 in
266
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 35%
۵ قبل‌ازظهر
n100
73°
77°
80%
0 in
271
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 35%
۶ قبل‌ازظهر
d100
73°
77°
80%
0 in
287
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 33%
۷ قبل‌ازظهر
d000
73°
77°
80%
0 in
298
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 31%
۸ قبل‌ازظهر
d000
73°
77°
80%
0 in
307
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 29%
۹ قبل‌ازظهر
d000
75°
79°
75%
0 in
308
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 33%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
77°
81°
69%
0 in
310
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 37%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
79°
82°
63%
0 in
311
11
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 41%
۰ بعدازظهر
d000
81°
82°
60%
0 in
310
11
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 42%
۱ بعدازظهر
d100
82°
84°
56%
0 in
309
11
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 43%
۲ بعدازظهر
d100
82°
84°
52%
0 in
309
11
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 44%
۳ بعدازظهر
d100
82°
84°
52%
0 in
306
11
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 42%
۴ بعدازظهر
d100
84°
86°
51%
0 in
304
11
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 40%
۵ بعدازظهر
d100
84°
86°
51%
0 in
301
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 38%
۶ بعدازظهر
d000
82°
84°
54%
0 in
302
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 30%
۷ بعدازظهر
d000
81°
82°
57%
0 in
303
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 21%
۸ بعدازظهر
d000
79°
81°
60%
0 in
304
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 13%
۹ بعدازظهر
n000
77°
79°
60%
0 in
306
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
75°
77°
59%
0 in
308
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
72°
73°
58%
0 in
310
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Laurelton Hall را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه