Lawrence and Memorial Hospital, CT پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
چهارشنبه
مرداد ۱۳
14 h 16 min
۵:۴۶ قبل‌ازظهر
۸:۰۲ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
64°
66°
88%
0 in
166
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 14%
۱ قبل‌ازظهر
n300
64°
66°
86%
0 in
197
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 11%
۲ قبل‌ازظهر
n300
63°
63°
91%
0 in
325
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
63°
63°
91%
0 in
330
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
63°
63°
91%
0 in
329
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n300
63°
63°
94%
0 in
344
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d300
63°
63°
96%
0 in
354
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
64°
66°
96%
0 in
18
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 11%
۸ قبل‌ازظهر
d300
66°
70°
93%
0 in
92
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 12%
۹ قبل‌ازظهر
d300
68°
72°
88%
0 in
118
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 17%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
70°
73°
84%
0 in
143
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 23%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
72°
75°
79%
0 in
134
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 28%
۰ بعدازظهر
d300
72°
75°
77%
0 in
128
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 39%
۱ بعدازظهر
d420
72°
75°
81%
0.02 in
123
4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 49%
۲ بعدازظهر
d430
70°
73°
90%
0.05 in
163
7
پوشیده از ابر و باران
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 59%
۳ بعدازظهر
d320
70°
73°
88%
0.01 in
141
7
ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 62%
۴ بعدازظهر
d320
70°
73°
87%
0.01 in
104
7
ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 66%
۵ بعدازظهر
d320
70°
73°
91%
0.02 in
42
4
ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 70%
۶ بعدازظهر
d310
68°
72°
94%
0 in
78
2
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 66%
۷ بعدازظهر
d300
68°
72°
94%
0 in
71
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 62%
۸ بعدازظهر
d300
66°
70°
95%
0 in
63
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 58%
۹ بعدازظهر
n300
64°
66°
93%
0 in
53
9
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 55%
۱۰ بعدازظهر
n300
64°
66°
93%
0 in
40
9
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 52%
۱۱ بعدازظهر
n300
64°
66°
95%
0 in
24
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 49%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Lawrence and Memorial Hospital را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه