Laysville, CT پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
سه‌شنبه
اسفند ۱۲
11 h 18 min
۶:۲۲ قبل‌ازظهر
۵:۴۰ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
28°
16°
53%
0 in
297
16
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n100
27°
14°
52%
0 in
300
18
غالباً شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n100
25°
10°
51%
0 in
303
18
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
23°
49%
0 in
307
18
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
21°
48%
0 in
310
18
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
19°
48%
0 in
310
18
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n000
19°
47%
0 in
310
18
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
18°
47%
0 in
310
18
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
19°
44%
0 in
310
18
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
21°
41%
0 in
310
18
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
23°
38%
0 in
310
18
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
25°
10°
36%
0 in
310
18
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
27°
14°
34%
0 in
310
18
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
28°
16°
31%
0 in
310
18
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
30°
19°
32%
0 in
308
16
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
30°
19°
32%
0 in
306
16
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
32°
21°
32%
0 in
304
16
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
30°
19°
35%
0 in
303
13
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
n000
28°
19°
37%
0 in
302
11
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n000
28°
19°
40%
0 in
300
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n000
27°
19°
42%
0 in
297
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
27°
19°
45%
0 in
294
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
27°
19°
47%
0 in
290
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
27°
19°
50%
0 in
287
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Laysville را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه