Leamy Hall, CT پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
یکشنبه
دی ۲۸
9 h 34 min
۷:۱۱ قبل‌ازظهر
۴:۴۶ بعدازظهر
۱ قبل‌ازظهر
n000
37°
30°
63%
0 in
260
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
37°
28°
63%
0 in
260
13
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
36°
27°
62%
0 in
260
13
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
36°
27°
61%
0 in
260
13
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
36°
27°
62%
0 in
259
13
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n000
36°
27°
63%
0 in
252
13
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
n000
34°
25°
64%
0 in
252
13
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
36°
27°
63%
0 in
252
16
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
37°
28°
62%
0 in
250
16
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
39°
30°
61%
0 in
250
18
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
41°
32°
57%
0 in
250
18
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
41°
32°
54%
0 in
258
18
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
43°
34°
50%
0 in
260
18
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d100
43°
34°
50%
0 in
260
18
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d100
43°
36°
50%
0 in
260
16
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d100
41°
32°
49%
0 in
260
16
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
n100
41°
34°
51%
0 in
252
13
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
n100
41°
34°
54%
0 in
252
11
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n100
39°
32°
56%
0 in
250
11
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n000
39°
32°
57%
0 in
250
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n100
39°
34°
59%
0 in
252
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
39°
32°
60%
0 in
252
11
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
37°
30°
62%
0 in
252
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Leamy Hall را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه