Leamy Hall, CT پیش بینی ساعتی

 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • Mon
 • Tue
Monday
March 1
11 h 15 min
6:23 AM
5:38 PM
12 AM
n420
41°
36°
93%
0.02 in
110
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 76%
1 AM
n420
41°
36°
94%
0.03 in
110
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%
2 AM
n410
41°
36°
95%
0.01 in
108
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 77%
3 AM
n410
41°
36°
95%
0.01 in
100
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 89%
4 AM
n420
41°
37°
97%
0.03 in
100
4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی > 90%
5 AM
n410
41°
41°
97%
0.01 in
79
2
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 85%
6 AM
n430
41°
41°
96%
0.06 in
319
2
پوشیده از ابر و باران
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی > 90%
7 AM
d420
41°
41°
96%
0.03 in
280
2
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی > 90%
8 AM
d410
43°
41°
97%
0.01 in
266
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 76%
9 AM
d320
43°
39°
96%
0.01 in
260
7
ابری و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 83%
10 AM
d310
45°
39°
91%
0 in
260
9
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 44%
11 AM
d300
45°
39°
90%
0 in
260
11
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 15%
12 PM
d300
46°
41°
79%
0 in
281
11
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
1 PM
d300
46°
41°
76%
0 in
300
11
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
2 PM
d300
48°
43°
48%
0 in
300
13
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
3 PM
d300
46°
41°
50%
0 in
300
13
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
4 PM
d200
46°
41°
59%
0 in
300
13
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
5 PM
d200
46°
41°
44%
0 in
300
13
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
6 PM
n100
43°
36°
49%
0 in
300
13
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
7 PM
n100
41°
34°
55%
0 in
300
13
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
8 PM
n100
39°
32°
52%
0 in
296
13
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
9 PM
n100
37°
28°
48%
0 in
293
13
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
10 PM
n100
36°
27°
54%
0 in
290
13
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
11 PM
n100
34°
23°
61%
0 in
294
16
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 35%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Leamy Hall را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه