Leamy Hall, CT پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
یکشنبه
اسفند ۱۷
11 h 31 min
۶:۱۳ قبل‌ازظهر
۵:۴۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
23°
14°
50%
0 in
316
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
23°
14°
55%
0 in
319
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
21°
12°
55%
0 in
319
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
21°
12°
57%
0 in
320
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
21°
12°
56%
0 in
320
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
19°
10°
60%
0 in
320
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n000
19°
10°
61%
0 in
320
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
21°
12°
56%
0 in
320
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
23°
14°
45%
0 in
320
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
25°
18°
38%
0 in
320
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
27°
19°
44%
0 in
320
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
28°
21°
30%
0 in
317
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
30°
23°
27%
0 in
314
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
32°
25°
37%
0 in
310
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
34°
28°
26%
0 in
313
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
36°
30°
28%
0 in
317
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
36°
30°
36%
0 in
320
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
34°
28°
31%
0 in
323
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
n000
30°
23°
37%
0 in
326
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n000
28°
21°
46%
0 in
329
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n000
28°
21°
43%
0 in
332
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
27°
21°
44%
0 in
336
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
27°
21°
54%
0 in
340
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
25°
19°
50%
0 in
340
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Leamy Hall را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه