Leamy Hall, CT پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
یکشنبه
اسفند ۱۷
11 h 31 min
۶:۱۳ قبل‌ازظهر
۵:۴۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
27°
19°
62%
0 in
316
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n100
27°
21°
63%
0 in
320
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n100
27°
21°
65%
0 in
323
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n100
25°
19°
66%
0 in
326
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n100
25°
19°
67%
0 in
329
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n100
25°
19°
67%
0 in
329
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n100
25°
19°
67%
0 in
330
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d100
25°
19°
68%
0 in
330
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d100
27°
19°
63%
0 in
330
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d100
28°
21°
58%
0 in
330
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
30°
23°
54%
0 in
330
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
32°
25°
50%
0 in
327
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
34°
28°
47%
0 in
323
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
36°
30°
44%
0 in
320
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d100
36°
30°
44%
0 in
323
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d100
36°
30°
44%
0 in
327
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d100
37°
32°
44%
0 in
330
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d100
36°
30°
48%
0 in
333
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
n100
34°
28°
51%
0 in
336
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n100
32°
25°
55%
0 in
340
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n100
30°
23°
57%
0 in
340
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n100
30°
23°
60%
0 in
340
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
28°
21°
62%
0 in
340
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
28°
21°
63%
0 in
343
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Leamy Hall را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه