Ledyard Congregational Church, CT پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
چهارشنبه
مرداد ۶
14 h 31 min
۵:۳۸ قبل‌ازظهر
۸:۰۹ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n410
72°
75°
81%
0.01 in
352
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 22%
۱ قبل‌ازظهر
n340
70°
73°
82%
0.01 in
4
7
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 29%
۲ قبل‌ازظهر
n320
66°
70°
89%
0.04 in
7
7
ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 36%
۳ قبل‌ازظهر
n340
66°
70°
96%
0.05 in
1
7
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 41%
۴ قبل‌ازظهر
n440
66°
70°
99%
0.11 in
359
7
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 45%
۵ قبل‌ازظهر
n220
66°
70°
99%
0.11 in
357
7
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 49%
۶ قبل‌ازظهر
d430
66°
70°
99%
0.07 in
8
4
پوشیده از ابر و باران
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 51%
۷ قبل‌ازظهر
d340
66°
70°
99%
0.11 in
30
2
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 52%
۸ قبل‌ازظهر
d320
68°
72°
97%
0.02 in
27
2
ابری و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 53%
۹ قبل‌ازظهر
d400
70°
73°
91%
0 in
332
2
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 55%
۱۰ قبل‌ازظهر
d200
72°
75°
86%
0 in
289
2
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 57%
۱۱ قبل‌ازظهر
d220
75°
79°
78%
0.01 in
294
2
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 58%
۰ بعدازظهر
d320
75°
81°
80%
0.02 in
321
2
ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 61%
۱ بعدازظهر
d320
73°
79°
86%
0.02 in
21
4
ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 65%
۲ بعدازظهر
d320
75°
81°
83%
0.01 in
22
7
ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 68%
۳ بعدازظهر
d210
75°
81°
81%
0 in
32
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 65%
۴ بعدازظهر
d200
73°
77°
79%
0 in
37
7
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 62%
۵ بعدازظهر
d200
75°
79°
76%
0 in
40
7
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 59%
۶ بعدازظهر
d200
73°
77°
76%
0 in
41
7
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 53%
۷ بعدازظهر
d100
72°
75°
81%
0 in
49
4
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 47%
۸ بعدازظهر
d000
70°
73°
87%
0 in
63
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 41%
۹ بعدازظهر
n000
66°
70°
90%
0 in
71
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 34%
۱۰ بعدازظهر
n000
64°
66°
91%
0 in
76
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 27%
۱۱ بعدازظهر
n000
63°
63°
92%
0 in
75
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 20%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Ledyard Congregational Church را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه