Ledyard Congregational Church, CT پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
شنبه
مرداد ۹
14 h 25 min
۵:۴۱ قبل‌ازظهر
۸:۰۶ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
66%
0 in
307
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
69%
0 in
307
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
61°
59°
71%
0 in
308
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
59°
57°
73%
0 in
304
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
59°
59°
75%
0 in
299
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
57°
55°
77%
0 in
293
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
59°
59°
75%
0 in
294
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
61°
61°
73%
0 in
294
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
63°
63°
71%
0 in
294
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
66°
68°
66%
0 in
297
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
68°
70°
61%
0 in
301
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
72°
73°
56%
0 in
304
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
73°
73°
52%
0 in
306
9
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d200
75°
75°
48%
0 in
307
9
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d400
77°
77°
44%
0 in
309
9
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d200
77°
77°
45%
0 in
310
9
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d100
77°
77°
46%
0 in
312
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
77°
77°
46%
0 in
314
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
73°
75°
56%
0 in
318
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
70°
72°
67%
0 in
325
4
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
66°
68°
77%
0 in
337
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n100
66°
68°
76%
0 in
332
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n200
64°
66°
75%
0 in
329
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n300
64°
66°
74%
0 in
325
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Ledyard Congregational Church را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه