Lee High School, CT پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
سه‌شنبه
مرداد ۵
14 h 32 min
۵:۴۱ قبل‌ازظهر
۸:۱۴ بعدازظهر
۲ قبل‌ازظهر
n000
72°
75°
83%
0 in
332
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
70°
73°
84%
0 in
329
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
70°
73°
83%
0 in
295
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
70°
73°
84%
0 in
313
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
70°
73°
85%
0 in
315
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
72°
75°
83%
0 in
311
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
75°
79°
77%
0 in
283
0
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
79°
82°
70%
0 in
326
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
82°
86°
60%
0 in
64
0
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
82°
86°
61%
0 in
203
0
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
82°
84°
59%
0 in
235
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
84°
88°
59%
0 in
212
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d100
84°
88°
59%
0 in
201
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d210
84°
88°
59%
0 in
197
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d200
84°
88°
59%
0 in
190
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d200
84°
88°
60%
0 in
192
4
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d200
84°
88°
66%
0 in
190
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d200
82°
88°
73%
0 in
187
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d200
81°
86°
77%
0 in
210
7
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n100
79°
84°
77%
0 in
228
7
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n200
77°
82°
79%
0 in
232
7
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n200
75°
81°
80%
0 in
243
7
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Lee High School را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه