Lee High School, CT پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
شنبه
مرداد ۹
14 h 24 min
۵:۴۵ قبل‌ازظهر
۸:۱۰ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
66°
68°
69%
0 in
311
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
72%
0 in
312
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
76%
0 in
317
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
77%
0 in
315
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
77%
0 in
312
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
61°
61°
79%
0 in
307
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
61°
61°
81%
0 in
310
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
63°
63°
79%
0 in
312
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
64°
66°
71%
0 in
310
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
66°
68°
61%
0 in
303
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
70°
70°
54%
0 in
296
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
72°
72°
50%
0 in
298
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
73°
73°
47%
0 in
292
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
73°
73°
44%
0 in
284
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
75°
75°
42%
0 in
278
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
75°
75°
41%
0 in
270
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d200
77°
77°
41%
0 in
269
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d200
77°
77°
40%
0 in
267
4
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d100
77°
77°
42%
0 in
260
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
75°
75°
49%
0 in
197
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d100
73°
75°
58%
0 in
320
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
72°
73°
67%
0 in
21
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
68°
70°
72%
0 in
9
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
68°
70°
72%
0 in
19
7
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Lee High School را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه