Lee High School, CT پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
سه‌شنبه
مرداد ۵
14 h 32 min
۵:۴۱ قبل‌ازظهر
۸:۱۴ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
73°
77°
82%
0 in
292
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n100
73°
77°
82%
0 in
315
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n100
73°
79°
83%
0 in
335
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
72°
75°
84%
0 in
322
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
72°
75°
84%
0 in
328
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
70°
73°
86%
0 in
341
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
70°
73°
86%
0 in
348
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
72°
75°
83%
0 in
340
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
73°
77°
76%
0 in
332
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
77°
81°
71%
0 in
328
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
81°
82°
60%
0 in
320
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
82°
84°
55%
0 in
296
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
82°
84°
56%
0 in
242
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
84°
86°
55%
0 in
217
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
84°
86°
55%
0 in
212
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
86°
88°
56%
0 in
211
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
86°
90°
58%
0 in
208
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
86°
88°
57%
0 in
201
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
84°
88°
60%
0 in
192
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d100
82°
88°
71%
0 in
180
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d100
81°
86°
76%
0 in
197
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 10%
۹ بعدازظهر
n200
79°
84°
79%
0 in
219
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 13%
۱۰ بعدازظهر
n300
77°
82°
82%
0 in
240
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 16%
۱۱ بعدازظهر
n300
75°
81°
84%
0 in
273
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 19%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Lee High School را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه