Lee High School, CT پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
جمعه
مرداد ۸
14 h 26 min
۵:۴۴ قبل‌ازظهر
۸:۱۱ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n310
70°
75°
94%
0.01 in
224
7
ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 37%
۱ قبل‌ازظهر
n400
70°
75°
95%
0 in
226
7
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 36%
۲ قبل‌ازظهر
n400
70°
75°
96%
0 in
242
7
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 36%
۳ قبل‌ازظهر
n410
70°
75°
96%
0.01 in
245
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 35%
۴ قبل‌ازظهر
n210
70°
75°
96%
0.01 in
274
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 33%
۵ قبل‌ازظهر
n100
70°
75°
96%
0 in
273
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 32%
۶ قبل‌ازظهر
d000
72°
77°
97%
0 in
261
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 31%
۷ قبل‌ازظهر
d100
73°
79°
96%
0 in
252
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 29%
۸ قبل‌ازظهر
d000
75°
82°
93%
0 in
290
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 28%
۹ قبل‌ازظهر
d000
77°
82°
86%
0 in
309
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 30%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
79°
84°
77%
0 in
320
11
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 33%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
81°
84°
70%
0 in
318
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 35%
۰ بعدازظهر
d000
81°
84°
66%
0 in
315
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 34%
۱ بعدازظهر
d000
82°
86°
60%
0 in
315
11
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 32%
۲ بعدازظهر
d000
82°
84°
55%
0 in
312
11
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 31%
۳ بعدازظهر
d100
82°
84°
54%
0 in
309
11
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 31%
۴ بعدازظهر
d000
82°
84°
53%
0 in
308
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 31%
۵ بعدازظهر
d000
82°
84°
52%
0 in
309
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 31%
۶ بعدازظهر
d100
82°
84°
57%
0 in
315
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 27%
۷ بعدازظهر
d100
81°
84°
62%
0 in
320
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 22%
۸ بعدازظهر
d000
79°
82°
67%
0 in
320
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 17%
۹ بعدازظهر
n000
77°
81°
66%
0 in
322
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 12%
۱۰ بعدازظهر
n000
73°
75°
66%
0 in
324
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
72°
73°
66%
0 in
326
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Lee High School را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه