Lee High School, CT پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
شنبه
مرداد ۹
14 h 24 min
۵:۴۵ قبل‌ازظهر
۸:۱۰ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
70°
72°
65%
0 in
310
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
70°
72°
66%
0 in
306
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
68°
70°
67%
0 in
301
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
66°
68°
68%
0 in
301
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
69%
0 in
300
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
69%
0 in
300
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
64°
66°
69%
0 in
299
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
66°
68°
69%
0 in
297
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
66°
68°
69%
0 in
295
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
68°
70°
63%
0 in
302
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
72°
73°
58%
0 in
308
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
73°
75°
53%
0 in
312
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
75°
75°
49%
0 in
310
9
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d200
77°
77°
45%
0 in
309
9
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d300
79°
79°
40%
0 in
307
11
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
79°
79°
40%
0 in
307
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
79°
79°
40%
0 in
307
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d200
79°
79°
40%
0 in
306
9
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d100
77°
77°
48%
0 in
311
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d100
75°
77°
55%
0 in
319
4
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
73°
75°
63%
0 in
334
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n100
72°
73°
66%
0 in
344
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
70°
72°
69%
0 in
352
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n200
68°
70°
72%
0 in
360
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Lee High School را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه