Lincoln Middle School, CT پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
شنبه
مرداد ۹
14 h 25 min
۵:۴۴ قبل‌ازظهر
۸:۱۰ بعدازظهر
۹ قبل‌ازظهر
d000
63°
63°
59%
0 in
282
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
66°
66°
51%
0 in
284
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
68°
68°
48%
0 in
287
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
70°
70°
45%
0 in
288
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
72°
72°
42%
0 in
289
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
73°
73°
39%
0 in
285
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d200
75°
75°
39%
0 in
292
9
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
75°
75°
42%
0 in
305
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d100
75°
75°
45%
0 in
323
7
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
75°
75°
48%
0 in
334
4
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
72°
73°
60%
0 in
358
4
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
68°
70°
66%
0 in
3
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
64°
66°
73%
0 in
3
2
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
63°
63°
80%
0 in
34
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
61°
61°
82%
0 in
39
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Lincoln Middle School را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه