Lincoln Middle School, CT پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
چهارشنبه
مرداد ۶
14 h 31 min
۵:۴۱ قبل‌ازظهر
۸:۱۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n420
64°
66°
78%
0.03 in
349
7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 14%
۱ قبل‌ازظهر
n410
66°
68°
75%
0.01 in
358
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 14%
۲ قبل‌ازظهر
n310
66°
68°
75%
0.01 in
348
4
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 14%
۳ قبل‌ازظهر
n210
68°
70°
79%
0.01 in
349
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 11%
۴ قبل‌ازظهر
n200
68°
72°
82%
0 in
358
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n200
68°
72°
86%
0 in
6
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
66°
70°
90%
0 in
5
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d100
68°
72°
87%
0 in
9
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
70°
73°
83%
0 in
18
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
72°
75°
78%
0 in
31
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d310
72°
75°
72%
0 in
34
7
ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
73°
75°
67%
0 in
25
7
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
73°
75°
65%
0 in
18
7
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 23%
۱ بعدازظهر
d210
75°
77°
60%
0 in
16
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 36%
۲ بعدازظهر
d100
75°
77°
58%
0 in
20
4
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 49%
۳ بعدازظهر
d100
77°
79°
56%
0 in
17
4
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 46%
۴ بعدازظهر
d210
79°
81°
56%
0.01 in
12
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 43%
۵ بعدازظهر
d210
77°
79°
59%
0 in
23
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 40%
۶ بعدازظهر
d210
75°
79°
66%
0 in
143
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 34%
۷ بعدازظهر
d000
73°
77°
78%
0 in
174
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 27%
۸ بعدازظهر
d100
72°
77°
87%
0 in
174
7
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 21%
۹ بعدازظهر
n100
68°
72°
93%
0 in
165
7
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 15%
۱۰ بعدازظهر
n000
66°
70°
95%
0 in
166
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
66°
70°
96%
0 in
180
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Lincoln Middle School را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه