Lincoln Middle School, CT پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
دوشنبه
مرداد ۱۱
14 h 21 min
۵:۴۶ قبل‌ازظهر
۸:۰۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
64°
66°
93%
0 in
24
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 27%
۱ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
97%
0 in
9
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 22%
۲ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
98%
0 in
348
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 17%
۳ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
98%
0 in
352
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 16%
۴ قبل‌ازظهر
n000
61°
61°
99%
0 in
328
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 14%
۵ قبل‌ازظهر
n100
59°
59°
99%
0 in
327
2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 12%
۶ قبل‌ازظهر
d200
59°
59°
99%
0 in
302
2
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 11%
۷ قبل‌ازظهر
d200
63°
63°
97%
0 in
279
2
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
66°
70°
90%
0 in
221
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d100
68°
70°
79%
0 in
220
2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 19%
۱۰ قبل‌ازظهر
d210
72°
73°
68%
0 in
261
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 29%
۱۱ قبل‌ازظهر
d220
73°
75°
62%
0.01 in
279
7
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 39%
۰ بعدازظهر
d210
75°
77°
57%
0.01 in
291
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 46%
۱ بعدازظهر
d100
77°
79°
52%
0 in
293
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 54%
۲ بعدازظهر
d210
79°
79°
49%
0 in
294
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 61%
۳ بعدازظهر
d210
79°
79°
48%
0 in
298
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 54%
۴ بعدازظهر
d210
79°
79°
48%
0 in
305
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 46%
۵ بعدازظهر
d100
79°
79°
50%
0 in
313
7
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 39%
۶ بعدازظهر
d100
77°
79°
55%
0 in
322
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 28%
۷ بعدازظهر
d000
75°
77°
64%
0 in
330
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 17%
۸ بعدازظهر
d000
72°
75°
72%
0 in
320
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
68°
70°
78%
0 in
316
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
66°
68°
82%
0 in
323
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n200
63°
63°
84%
0 in
330
7
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Lincoln Middle School را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه