Lincoln Middle School, CT پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
یکشنبه
مرداد ۱۷
14 h 8 min
۵:۵۲ قبل‌ازظهر
۸:۰۰ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
70°
75°
98%
0 in
220
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 19%
۱ قبل‌ازظهر
n300
68°
72°
98%
0 in
204
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 20%
۲ قبل‌ازظهر
n400
68°
72°
99%
0 in
191
4
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 22%
۳ قبل‌ازظهر
n400
68°
72°
99%
0 in
182
2
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 25%
۴ قبل‌ازظهر
n400
68°
72°
99%
0 in
210
2
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 28%
۵ قبل‌ازظهر
n400
68°
72°
99%
0 in
234
2
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 31%
۶ قبل‌ازظهر
d400
68°
72°
99%
0 in
289
2
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 30%
۷ قبل‌ازظهر
d400
70°
75°
98%
0 in
181
2
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 29%
۸ قبل‌ازظهر
d400
70°
75°
94%
0 in
197
2
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 28%
۹ قبل‌ازظهر
d200
73°
79°
85%
0 in
253
2
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 25%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
77°
81°
71%
0 in
205
0
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 22%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
79°
81°
61%
0 in
187
0
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 19%
۰ بعدازظهر
d000
82°
84°
53%
0 in
179
0
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 19%
۱ بعدازظهر
d000
84°
84°
46%
0 in
83
0
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 20%
۲ بعدازظهر
d100
84°
84°
45%
0 in
179
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 21%
۳ بعدازظهر
d210
84°
86°
53%
0.01 in
177
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 29%
۴ بعدازظهر
d220
82°
86°
63%
0.02 in
171
4
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 38%
۵ بعدازظهر
d210
84°
88°
66%
0.01 in
187
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 46%
۶ بعدازظهر
d210
82°
88°
70%
0.01 in
195
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 41%
۷ بعدازظهر
d200
79°
84°
76%
0 in
178
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 36%
۸ بعدازظهر
d100
75°
81°
79%
0 in
163
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 30%
۹ بعدازظهر
n100
73°
77°
78%
0 in
169
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 25%
۱۰ بعدازظهر
n100
70°
73°
77%
0 in
168
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 20%
۱۱ بعدازظهر
n000
70°
73°
79%
0 in
187
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 15%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Lincoln Middle School را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه