Lincoln Middle School, CT پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
جمعه
مرداد ۸
14 h 27 min
۵:۴۳ قبل‌ازظهر
۸:۱۱ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n410
70°
73°
92%
0.01 in
172
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 42%
۱ قبل‌ازظهر
n400
68°
72°
95%
0 in
184
7
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 45%
۲ قبل‌ازظهر
n400
70°
75°
96%
0 in
194
7
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 48%
۳ قبل‌ازظهر
n320
68°
72°
97%
0.02 in
218
9
ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 46%
۴ قبل‌ازظهر
n310
68°
72°
98%
0 in
216
7
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 45%
۵ قبل‌ازظهر
n400
66°
70°
99%
0 in
228
7
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 44%
۶ قبل‌ازظهر
d300
68°
72°
98%
0 in
250
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 42%
۷ قبل‌ازظهر
d000
68°
72°
97%
0 in
272
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 40%
۸ قبل‌ازظهر
d000
70°
75°
96%
0 in
287
7
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 38%
۹ قبل‌ازظهر
d210
72°
77°
90%
0 in
293
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 40%
۱۰ قبل‌ازظهر
d210
73°
79°
84%
0 in
300
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 43%
۱۱ قبل‌ازظهر
d210
75°
79°
77%
0 in
308
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 45%
۰ بعدازظهر
d210
77°
81°
69%
0 in
306
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 45%
۱ بعدازظهر
d210
79°
81°
61%
0 in
305
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 44%
۲ بعدازظهر
d210
79°
81°
53%
0 in
304
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 44%
۳ بعدازظهر
d100
81°
82°
52%
0 in
306
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 41%
۴ بعدازظهر
d100
81°
81°
50%
0 in
308
9
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 37%
۵ بعدازظهر
d000
82°
82°
48%
0 in
310
9
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 33%
۶ بعدازظهر
d100
79°
81°
54%
0 in
313
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 29%
۷ بعدازظهر
d100
77°
79°
59%
0 in
316
9
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 25%
۸ بعدازظهر
d100
73°
75°
64%
0 in
320
7
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 20%
۹ بعدازظهر
n000
72°
73°
64%
0 in
316
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 14%
۱۰ بعدازظهر
n000
70°
72°
64%
0 in
312
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
66°
68°
64%
0 in
308
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Lincoln Middle School را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه