Lincoln School, CT پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
یکشنبه
فروردین ۲۲
13 h 9 min
۶:۱۶ قبل‌ازظهر
۷:۲۶ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
55°
55°
89%
0 in
200
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n300
55°
55°
91%
0 in
196
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
55°
55°
92%
0 in
200
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
55°
55°
93%
0 in
190
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n400
55°
55°
94%
0 in
200
4
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n300
54°
54°
94%
0 in
199
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n300
54°
54°
95%
0 in
149
2
ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d400
54°
54°
95%
0 in
80
4
پوشیده از ابر
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
55°
55°
92%
0 in
60
4
ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
57°
57°
88%
0 in
60
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
59°
59°
82%
0 in
80
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
59°
59°
76%
0 in
80
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d400
61°
59°
72%
0 in
79
9
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d400
61°
59°
68%
0 in
80
9
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 11%
۲ بعدازظهر
d300
61°
59°
66%
0 in
80
9
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 18%
۳ بعدازظهر
d400
63°
61°
65%
0 in
80
11
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 17%
۴ بعدازظهر
d400
61°
59°
65%
0 in
76
11
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 27%
۵ بعدازظهر
d410
55°
52°
65%
0.01 in
70
11
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 65%
۶ بعدازظهر
d420
54°
50°
66%
0.03 in
70
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 88%
۷ بعدازظهر
d420
52°
48°
68%
0.02 in
69
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی > 90%
۸ بعدازظهر
n420
52°
48°
70%
0.02 in
66
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 87%
۹ بعدازظهر
n420
52°
48°
75%
0.02 in
69
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 74%
۱۰ بعدازظهر
n420
50°
46°
78%
0.01 in
60
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 62%
۱۱ بعدازظهر
n410
50°
46°
80%
0 in
60
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 52%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Lincoln School را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه