Lincoln School, CT پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
پنجشنبه
اردیبهشت ۲۳
14 h 28 min
۵:۳۲ قبل‌ازظهر
۸:۰۰ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
50°
46°
70%
0 in
310
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
48°
45°
73%
0 in
310
7
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
46°
45°
77%
0 in
310
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
46°
45°
77%
0 in
310
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
45°
43°
78%
0 in
310
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
45°
43°
79%
0 in
310
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d100
46°
45°
70%
0 in
310
4
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d100
48°
46°
61%
0 in
310
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d100
50°
48°
52%
0 in
310
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d100
54°
54°
48%
0 in
302
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
55°
54°
45%
0 in
295
7
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
59°
59°
41%
0 in
290
7
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
61°
61°
37%
0 in
283
7
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
63°
63°
33%
0 in
276
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d200
64°
64°
30%
0 in
270
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d200
64°
64°
32%
0 in
254
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d200
64°
64°
34%
0 in
238
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d200
64°
64°
37%
0 in
224
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d200
63°
63°
39%
0 in
217
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d200
61°
61°
42%
0 in
209
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d200
61°
61°
44%
0 in
200
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n200
59°
59°
48%
0 in
197
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n200
57°
57°
53%
0 in
194
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n200
55°
55°
57%
0 in
190
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Lincoln School را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه