Litchfield Historical Society Building, CT پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
چهارشنبه
مرداد ۶
14 h 32 min
۵:۴۲ قبل‌ازظهر
۸:۱۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n400
70°
72°
74%
0 in
336
7
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 22%
۱ قبل‌ازظهر
n400
68°
70°
79%
0 in
343
7
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 22%
۲ قبل‌ازظهر
n200
66°
68°
85%
0 in
337
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 21%
۳ قبل‌ازظهر
n100
66°
70°
90%
0 in
336
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 16%
۴ قبل‌ازظهر
n100
64°
66°
91%
0 in
343
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 11%
۵ قبل‌ازظهر
n100
64°
66°
94%
0 in
360
4
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d100
64°
66°
97%
0 in
11
4
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
64°
66°
91%
0 in
26
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
66°
68°
86%
0 in
27
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
66°
68°
82%
0 in
26
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
70°
72°
72%
0 in
32
4
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 11%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
70°
72°
68%
0 in
27
4
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 15%
۰ بعدازظهر
d200
72°
73°
65%
0 in
19
4
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 25%
۱ بعدازظهر
d210
73°
75°
64%
0 in
4
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 35%
۲ بعدازظهر
d210
73°
75°
61%
0 in
3
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 45%
۳ بعدازظهر
d210
73°
75°
67%
0.01 in
349
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 45%
۴ بعدازظهر
d210
73°
77°
73%
0 in
0
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 45%
۵ بعدازظهر
d000
72°
75°
80%
0 in
26
2
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 46%
۶ بعدازظهر
d000
72°
75°
81%
0 in
143
0
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 37%
۷ بعدازظهر
d100
70°
73°
90%
0 in
263
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 27%
۸ بعدازظهر
d000
68°
72°
98%
0 in
170
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 18%
۹ بعدازظهر
n000
66°
70°
98%
0 in
177
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 13%
۱۰ بعدازظهر
n000
64°
68°
99%
0 in
181
7
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
63°
63°
98%
0 in
184
7
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Litchfield Historical Society Building را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه