Litchfield Historical Society Building, CT پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
چهارشنبه
مرداد ۶
14 h 32 min
۵:۴۲ قبل‌ازظهر
۸:۱۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n410
66°
68°
82%
0.01 in
14
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 18%
۱ قبل‌ازظهر
n410
66°
68°
84%
0.01 in
29
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 22%
۲ قبل‌ازظهر
n410
64°
66°
87%
0.01 in
44
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 27%
۳ قبل‌ازظهر
n420
64°
66°
90%
0.01 in
46
4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 29%
۴ قبل‌ازظهر
n320
63°
63°
93%
0.01 in
49
4
ابری و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 30%
۵ قبل‌ازظهر
n320
63°
63°
96%
0.01 in
51
7
ابری و رگبار
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 32%
۶ قبل‌ازظهر
d310
63°
63°
95%
0.01 in
48
7
ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 33%
۷ قبل‌ازظهر
d410
63°
63°
93%
0.01 in
46
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 33%
۸ قبل‌ازظهر
d410
63°
63°
92%
0.01 in
44
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 34%
۹ قبل‌ازظهر
d310
64°
66°
88%
0.01 in
44
7
ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 36%
۱۰ قبل‌ازظهر
d310
66°
68°
84%
0.01 in
44
7
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 39%
۱۱ قبل‌ازظهر
d310
68°
70°
79%
0.01 in
44
4
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 41%
۰ بعدازظهر
d300
70°
73°
76%
0 in
36
4
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 42%
۱ بعدازظهر
d300
72°
75°
72%
0 in
26
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 42%
۲ بعدازظهر
d400
73°
77°
69%
0 in
16
4
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 43%
۳ بعدازظهر
d300
73°
77°
68%
0 in
20
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 44%
۴ بعدازظهر
d300
73°
75°
67%
0 in
25
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 44%
۵ بعدازظهر
d200
75°
79°
66%
0 in
30
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 45%
۶ بعدازظهر
d210
73°
77°
73%
0 in
56
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 42%
۷ بعدازظهر
d210
72°
75°
80%
0 in
90
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 40%
۸ بعدازظهر
d210
70°
73°
86%
0 in
116
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 37%
۹ بعدازظهر
n100
68°
72°
88%
0 in
140
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 31%
۱۰ بعدازظهر
n100
66°
70°
89%
0 in
164
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 26%
۱۱ بعدازظهر
n100
64°
66°
90%
0 in
182
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 20%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Litchfield Historical Society Building را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه