Locust Avenue School, CT پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
جمعه
مرداد ۸
14 h 26 min
۵:۴۶ قبل‌ازظهر
۸:۱۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
72°
77°
97%
0 in
244
13
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱ قبل‌ازظهر
n000
70°
75°
99%
0 in
265
11
شفاف
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی > 90%
۲ قبل‌ازظهر
n100
70°
75°
95%
0 in
277
11
غالباً شفاف
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 90%
۳ قبل‌ازظهر
n000
70°
75°
97%
0 in
279
9
شفاف
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 76%
۴ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
96%
0 in
278
9
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 62%
۵ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
95%
0 in
276
9
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 47%
۶ قبل‌ازظهر
d000
68°
72°
96%
0 in
273
9
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 32%
۷ قبل‌ازظهر
d000
68°
72°
94%
0 in
269
7
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 17%
۸ قبل‌ازظهر
d200
70°
73°
90%
0 in
274
9
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d210
72°
75°
83%
0 in
290
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d210
73°
77°
74%
0 in
309
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
75°
79°
65%
0 in
316
9
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
77°
79°
58%
0 in
312
9
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
79°
81°
52%
0 in
310
11
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
79°
79°
49%
0 in
309
11
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d100
79°
79°
45%
0 in
308
11
غالباً شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
79°
79°
46%
0 in
307
13
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
77°
77°
49%
0 in
309
13
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
75°
77°
53%
0 in
317
11
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
72°
73°
57%
0 in
325
11
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
70°
72°
57%
0 in
318
9
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
66°
68°
59%
0 in
314
7
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
64°
64°
62%
0 in
309
7
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
61°
61°
65%
0 in
305
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Locust Avenue School را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه