Locust Avenue School, CT پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
پنجشنبه
مرداد ۱۴
14 h 14 min
۵:۵۲ قبل‌ازظهر
۸:۰۶ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n220
63°
63°
94%
0.05 in
27
7
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 14%
۱ قبل‌ازظهر
n210
63°
63°
96%
0 in
21
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 14%
۲ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
97%
0 in
5
9
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 15%
۳ قبل‌ازظهر
n300
61°
59°
97%
0 in
359
9
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 13%
۴ قبل‌ازظهر
n200
61°
59°
97%
0 in
347
9
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 12%
۵ قبل‌ازظهر
n000
61°
59°
97%
0 in
343
9
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
61°
59°
97%
0 in
337
9
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 11%
۷ قبل‌ازظهر
d200
61°
61°
95%
0 in
335
7
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 12%
۸ قبل‌ازظهر
d300
64°
66°
84%
0 in
330
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 12%
۹ قبل‌ازظهر
d300
66°
68°
76%
0 in
337
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 13%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
70°
72°
69%
0 in
345
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 13%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
73°
75°
63%
0 in
351
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 14%
۰ بعدازظهر
d300
75°
77°
55%
0 in
337
2
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 17%
۱ بعدازظهر
d300
77°
77°
50%
0 in
296
2
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 19%
۲ بعدازظهر
d300
77°
77°
49%
0 in
259
2
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 22%
۳ بعدازظهر
d300
79°
79°
50%
0 in
261
2
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 23%
۴ بعدازظهر
d300
79°
81°
61%
0 in
225
2
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 24%
۵ بعدازظهر
d300
77°
81°
70%
0 in
188
2
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 25%
۶ بعدازظهر
d300
77°
81°
71%
0 in
152
4
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 23%
۷ بعدازظهر
d300
75°
79°
77%
0 in
149
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 22%
۸ بعدازظهر
d300
73°
79°
85%
0 in
160
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 20%
۹ بعدازظهر
n200
70°
73°
89%
0 in
177
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 18%
۱۰ بعدازظهر
n200
66°
70°
92%
0 in
197
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 16%
۱۱ بعدازظهر
n000
64°
66°
94%
0 in
215
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 14%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Locust Avenue School را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه