Locust Avenue School, CT پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
شنبه
مرداد ۹
14 h 24 min
۵:۴۷ قبل‌ازظهر
۸:۱۲ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
59°
59°
63%
0 in
293
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
57°
55°
69%
0 in
292
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
57°
55°
73%
0 in
301
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
55°
54°
76%
0 in
300
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
55°
55°
78%
0 in
300
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n100
54°
54°
81%
0 in
275
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
55°
54°
78%
0 in
254
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
59°
59°
76%
0 in
251
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
61°
61°
73%
0 in
257
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
64°
66°
64%
0 in
282
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
68°
68°
55%
0 in
302
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
70°
70°
46%
0 in
315
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d200
72°
72°
44%
0 in
310
7
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d300
73°
73°
41%
0 in
305
7
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d300
75°
75°
39%
0 in
300
7
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
75°
75°
40%
0 in
305
9
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d200
77°
77°
40%
0 in
309
9
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d100
77°
77°
41%
0 in
313
9
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d100
73°
73°
49%
0 in
314
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
70°
72°
57%
0 in
316
7
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
66°
68°
65%
0 in
320
4
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
64°
66°
69%
0 in
335
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
63°
63°
73%
0 in
352
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
61°
61°
77%
0 in
9
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Locust Avenue School را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه