Locust Avenue School, CT پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
سه‌شنبه
مرداد ۱۲
14 h 18 min
۵:۵۰ قبل‌ازظهر
۸:۰۸ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n200
63°
63°
84%
0 in
360
4
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n300
61°
61°
86%
0 in
3
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
61°
61°
86%
0 in
0
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n200
61°
61°
87%
0 in
357
4
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
61°
61°
88%
0 in
3
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n300
59°
59°
89%
0 in
12
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d300
61°
61°
87%
0 in
11
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
63°
63°
84%
0 in
23
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
64°
66°
81%
0 in
32
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
66°
68°
75%
0 in
49
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
68°
70°
69%
0 in
67
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
70°
72°
63%
0 in
83
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
72°
73°
62%
0 in
109
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 16%
۱ بعدازظهر
d300
73°
75°
60%
0 in
140
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 23%
۲ بعدازظهر
d300
75°
77°
59%
0 in
163
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 29%
۳ بعدازظهر
d310
75°
77°
60%
0 in
148
2
ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 29%
۴ بعدازظهر
d310
75°
77°
61%
0 in
132
2
ابری و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 29%
۵ بعدازظهر
d310
75°
77°
62%
0 in
117
2
ابری و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 29%
۶ بعدازظهر
d300
73°
77°
68%
0 in
129
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 26%
۷ بعدازظهر
d300
70°
73°
75%
0 in
137
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 22%
۸ بعدازظهر
d300
68°
72°
82%
0 in
142
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 18%
۹ بعدازظهر
n300
66°
68°
85%
0 in
148
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 16%
۱۰ بعدازظهر
n300
66°
70°
89%
0 in
155
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 14%
۱۱ بعدازظهر
n300
64°
66°
93%
0 in
162
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 13%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Locust Avenue School را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه